ติดตามสถิตัวเลข Online media กับ Did you know 4.0

กลับมาอีกแล้ว  Did you know  series เป็น VDO ชุดต่อเนื่องที่มีการอัพเดทข้อมูลสถิติ ตัวเลขที่น่าสนใจต่างๆอยู่ต่อเนื่องเป็นประจำ รูปแบบที่น่าสนใจของ VDO ชุดนี้คือการนำตัวเลขสถิติต่างๆมาปรับแต่ง Present ออกมาในรูปแบบที่น่าติดตาม เข้าใจง่าย พร้อมเพลงประกอบที่ช่วยให้การรับชมดูไปได้เพลิดเพลินมากขึ้น  ลองชมครับแล้วคุณจะชอบ Series  ชุดนี้ 

toppercool (122 Posts)

Digital Marketing Consultant, Blogger


Author: toppercool

Digital Marketing Consultant, Blogger

Share This Post On

Leave a Reply