Facebook VS. Twitter
Dec09

Facebook VS. Twitter

ถ้าจะว่าไป Facebook กับ Twitter ก็มักจะเป็นมวยคู่เอก ของ Social media ที่หลายๆชอบนำมาเปรียบเทียบชั้นกันอยู่บ่อยๆ เนื่องด้วยที่มีความเหมือนที่แตกต่างของลักษณะเฉพาะตัว ของตัวเอง ทั้งคู่อาจจะมองดูเป็นคู่ปรับกัน และ อาจจะเป็นมิตรแท้ที่แยกออกจากกันได้ยาก เพราะส่วนใหญ่ผู้ใช้งานจะทั้ง 2 ควบคู่กันไป แต่สิ่งหนึ่งที่เหมือนกันคือ ทั้ง 2 มีผู้ใช้บริการ และ อัตราการเติบโต มากและเร็วที่สุดในกลุ่มเพื่อน Social media ด้วยกัน ลองมาชมภาพ Info Graphic ครีเอต เก๋ๆ ที่นำ Facebook และ Twitter มาเทียบมวยให้ชมกัน ถึงแม้ข้อมูลสถติตัวเลข จะไม่ Update เพราะจำนวนตัวเลขของทั้งคู่ในแต่ละวันเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วอยู่ตลอดเวลา ถึงแม้ภาพ Info graphic ชิ้นนี้ อาจจะไปสวยงามมากนักแต่ก็ขอ ชื่นชมเจ้าของผลงานเจ้าของภาพ ที่พยายามนำเนื้อหามาจัดเรียงให้ชมกันอย่างลงตัว ไปเยี่ยมชมต้นฉบับเค้าได้ที่  Flickr...

Read More
Social media therapy
Dec01

Social media therapy

Social media Therapy คำนี้อาจฟังดูไม่มีความหมายในเชิง ภาษาศาสตร์ ไม่มีใน Dictionary หรือ พจนานุกรมใดๆ แจ่สิ่งที่ผมจะพูดถึงต่อไปนี้ อาจจะมีประโยชน์บ้างไม่มีมากก็น้อยต่อผู้ที่รู้สึกว่าตัวเอง มีปัญหาในการเข้าสังคน หรือโรคกังวลต่อการเข้าสังคม (Social phobia) ซึ่งอาการนี้พบเห็นได้บ่อยในเด็ก และวัยรุ่น ซึ่งอาจจะหายได้เอง เมื่อเข้าสู่วัยผู้ใหญ่ Social media เป็น เครื่องมือหนึ่งที่ สามารถบำบัดอาการ กลัวการเข้าสังคม ออกตัวก่อนนะครับ ผมไม่ใช่ นักจิตวิทยา หรือ นักสังคมศาสตร์ แต่จากการได้ผ่านการศึกษาการใช้งาน Social media ต่างๆมาระยะนึง จนรู้สึกว่า Social media ต่างๆน